Závěrečné zkoušky

Zkouška probíhá v jeden den v na Magistrátu města Liberec, provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 2 částí:

  • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)

  • zkouška z praktické jízdy

 

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč.

Za případnou opakovanou zkoušku se úřadu platí poplatek:

Pravidla o provozu na pozemních komunikacích - test

100,- Kč

Praktická jízda            

 

400,- Kč

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. 3 pokusy testy a 3 pokusy jizdy.

 

Úkony prověřované při zkoušce z praktické jízdy - Skupina B
 
A – úkony před jízdou
1. prověřit stav pneumatik, osvětlení vozidla a směrových světel, zvukového výstražného zařízení, funkčnost řízení a brzd, čelního skla, stěračů, provozních kapalin, přístrojové desky a funkčnost sdělovačů,
2. přizpůsobit si sedadlo do správné polohy, přizpůsobit si zpětná zrcátka, zapnout si bezpečnostní pás a ověřit, že jsou zavřeny všechny dveře,
 
B – jízdní úkony v první části zkoušky
1. následně nastartovat motor
2. provést plynulé rozjetí vozidla, provést rozjezd do kopce a z kopce,
3. couvat se zatáčením vlevo i vpravo,
4. zabrzdit vozidlo na přesnost zastavení,
5. zaparkovat vozidlo a opustit parkovací prostor,
6. zajet k obrubníku a vyjet od něho,
7. objet stojící vozidla a překážky,
8.otočit vozidlo přední částí do protisměru za použití chodu vpřed a zpětného chodu,
 
C – jízdní úkony ve druhé části zkoušky
schopnost ovládání motorového vozidla v podmínkách provozu na pozemních komunikacích,
1.zachování správného směru jízdy,
2. zrychlení vozidla až na vhodnou rychlost a udržování této rychlosti i během řazení jednotlivých rychlostních stupňů,
3. vjetí do křižovatky a její bezpečné projetí,
4. přizpůsobení rychlosti vozidla při odbočování vlevo a vpravo, a pokud možno v omezeném prostoru,
5. přizpůsobení rychlosti vozidla podmínkám provozu na pozemních komunikacích,
6. zařazení se do jiného jízdního pruhu,
7. míjení jedoucího vozidla, zejména v zúžených prostorech,
8. dodržování správné vzdálenosti mezi vozidly v jednotlivých jízdních pruzích,
9. předjíždění v různých situacích,
10. odbočení na křižovatce vlevo i vpravo,
11. odbočení mimo pozemní komunikaci,
12. znalost jízdy na kruhovém objezdu,
13. přejíždění železničního úrovňového přejezdu,
14. jízdy podél zastávek tramvají, autobusů a trolejbusů,
15. přejíždění přechodů pro chodce,
16. jízdy s kopce a do kopce při velkém podélném sklonu,
17. vjezd na dálnici nebo výjezd z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla,
18. zařazení do pruhu s rychleji jedoucími vozidly,
19. přejezd do pruhu s pomaleji jedoucími vozidly,