Výsoké ceny pohonnych hmot

Bohužel jsem nucena na základě zvyšování cen pohonných hmot zvýšit cenu za autoškolu.  :(

Doufám, že se brzy vrátí k normálu. 

Martina